eBOK

eBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Licencjobiorca: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

SoftHard S.A. Wersja 2021.08.04.0